Inlägg av admin

Tips till trycksaks­beställare

Klarlägg utgångspunkterna

Små och stora beslut kantar vägen från idé till färdig trycksak. Här listar vi några tips som du som trycksaksbeställare kan ha nytta av i kontakten med oss eller andra leverantörer. Det vi skriver om här handlar först och främst om grafisk formgivning och layout. Vi arbetar också med trycksaker på andra sätt – som skribenter och textredigerare. Hör gärna av dig till oss om du har frågor om dessa tjänster.

1. Gör en önskelista!

 • Vilket syfte har ni med trycksaken?
 • Vilken målgrupp vänder den sig till?
 • Vilka tankar har ni om det tekniska utförandet – format, färger, fotografier och illustrationer?
 • Beskriv det intryck ni vill att läsaren ska få av trycksaken
 • Har ni en grafisk profil och hur ska den i så fall tillämpas?
 • Vilken upplaga ska trycksaken ha?
 • Hur ska trycksaken distribueras?
 • Hur ser er tidsplan ut?

Göra tidning

Klarlägg utgångspunkterna

1. Utgivarens mål och visioner med tidningen.

2. Utforma en policy som reglerar frågor såsom:

 • Roller för ansvarig utgivare, redaktör och medarbetare.
 • Kvalitetskrav, kvalitetskontroll (fackgranskning etc), kompetenskrav för medarbetare.
 • Publicistiska frågor som journalistisk integritet i förhållande till externa intressenter och till utgivaren, delaktighet från läsarna.

3. Vilken är tidningens primära målgrupp, vilka sekundära målgrupper finns det?

4. Klarlägg den redaktionella kapaciteten, inklusive frilansmedarbetare och de ekonomiska ramarna.